عبدالله حسینی

37
خورنا: مشكل ساختمان مخروبه این كتابخانه از محل اعتبارات مناطق هم جوار سازمان منطقه آزاد اروند در سال 93 مرتفع خواهد شد. فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی خرمشهر از بازسازی کامل و احداث کتابخانه عمومی شهدای مینوشهر در…