عبدالصاحب شمخانی

خورنا: عبدالصاحب شمخانیˈ باصدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان مدیر جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز منصوب شد. به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈمصطفی کشکولیˈ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در این حکم، ارتقای منابع انسانی، توجه ویژه به کارکنان ایثارگر و خانواده های…