عبدالرضا کوهپایه

خورنا: دوچرخه‌سوار دوستدار محیط زیست گفت: گونه‌های نادر حیوانی در کشور در معرض انقراض هستند و باید برای رفع مشکلات در این زمینه فکری اساسی کرد. عبدالرضا کوهپایه عصر امروز در مراسم رسمی استقبال از دوچرخه‌سواران دوستدار محیط زیست در محل آبشارهای شوشتر اظهار کرد: در شرایط کنونی وضعیت محیط زیست در کشور اصلا مناسب نیست و باید برای رفع خطرات…