عبدالرضا جمالی‌پور

37
خورنا: رییس اتحادیه میوه و تره‌بار اهواز گفت: اگرچه عرضه میوه خارجی در بازار ممنوع است اما در حال حاضر سیب درختی آمریکایی در بازار اهواز عرضه می‌شود.  عبدالرضا جمالی‌پور اظهارکرد: مشخص نیست چرا از ورود…