عبدالرحیم رشیدی پور

رئیس اداره راه و شهرسازی اندیمشک :

خورنا – رییس اداره راه و شهرسازی اندیمشک گفت: دفتر نمایندگی حمل و نقل و پایانه ها در این شهرستان به منظور افزایش خدمات رسانی به شهروندان راه اندازی شد. عبدالرحیم رشیدی پور افزود:این مرکز تخلفات اضافه بار را رسیدگی و گزارش های مربوطه را برای پیگیری قانونی به اداره کل حمل و نقل استان خوزستان ارجاع می دهد ضمن…