عبدالرئوف ریگی

37
خورنا: عبدالرئوف ریگی، سخنگوی گروهک تروریستی جیش العدل طی مصاحبه ای ادعا کرد که جسد جمشید دانایی فر دفن نشده و فعلا در جایی نگهداری می شود. عبدالرئوف ریگی، سخنگوی گروهک تروریستی جیش العدل طی مصاحبه ای ادعا کرد که جسد…