عبدالحسین نیک فر

12

طی آئینی با حضور معاون فرماندار اندیمشک رییس جدید اداره ثبت احوال این شهرستان معرفی شد.

خورنا : به گزارش روابط عمومی فرمانداری معاون فرماندار اندیمشک در این مراسم گفت: فرصت خدمت کردن به مردم بسیار کوتاه اما با ارزش…