عبدالحسین احسانی کیا

خورنا: سرپرست اداره ورزش و جوانان خرمشهر از برگزاری یه سری مسابقه دوچرخه سواری با هدف مبارزه با اعتیاد خبر داد. عبدالحسین احسانی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این مسابقه با شعار « ورزش دشمن اعتیاد است…