عباس ناظری مخترع اندیمشک

خورنا: یکی از پتانسیل های بالقوه شهرستان اندیمشک که اگر شرایط مساعد و مناسب برای آن فراهم شود ظرفیت بالای نیروی انسانی است. گفتگویی داریم با مخترع و مبتکر بسیجی که در ادامه خواهید دید. ۱- لطفا خودتان را معرفی کنید. ( سن تحصیلات و همچنین سمت و یا مقامی اگر دارید )