: عباس ماکنالی ، دوم خرداد ،

طنز تلخ سیاسی چهره اصلاح طلب اندیمشک

خورنا – بعضی روزها شکل تذکر دارند یعنی به ما یادآور می شوند که چیزهایی عوض شده اند! و دیگر نمی توان تغییرات را نادیده گرفت. بعضی روزها هم هستند که مال مردمند ولی بعد مدتی صاحب پیدا می کنند! یعنی انگار نه انگار این روز ماحصل تلاش و جانفشانی کسی است و در روزگاری نه چندان دور آن شخص موجب حرکتی متفاوت و بنیادین شده است!!! دوم خرداد از آن روزهاست. روزی که اولش روز مردم بود ولی حالا نمی دانیم روز کیست؟ حالا شده است روز “اسمشو نبر” !!! یعنی ما یادمان می رود که دوم خرداد روز اصلاحات… در ادامه بخوانید