عباس ساکی

37
خورنا: بخشدار اروند کنار گفت: ترمیم و نوسازی پنج پل روستایی در دهستان نوآباد به دلیل خطر ریزش ضروری است. عباس ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پلها راه ارتباطی بین روستاها محسوب می شوند،…