عباس اطرافچی

گفتگو با یک ورزشکار موفق اندیمشکی

خورنا – رشته ورزشی پرورش اندام که در اصطلاح، بدنسازی هم گفته می شود از جمله رشته های پرطرفدار در جامعه نوجوان و جوان ما به شمار می آید. فرم خاص و شکل زیبایی که عضلات بدن پس از پرداختن…