عالیپور،مسکن مهر ایذه ، اینترنت پرسرعت

بیگلری / خورنا – مظفر عالیپور رییس مخابرات ایذه با بیان اینکه منطقه مسکن مهر واقع در بیمارستان فاقد اینترنت بود افزود :با توجه به اینکه تعداد ۴۴۴ واحدی مسکن مهر در خیابان حر جنب بیمارستان شهدا با تلاش های که در این خصوص صورت گرفت خوشبختانه ایننرنت پرسرعت adsl راه اندازی شد. عالیپور گفت : با راه اندازی آن…