عالیپور،مسکن مهر ایذه ، اینترنت پرسرعت

بیگلری / خورنا – مظفر عالیپور رییس مخابرات ایذه با بیان اینکه منطقه مسکن مهر واقع در بیمارستان فاقد اینترنت بود افزود :با توجه به اینکه تعداد ۴۴۴ واحدی مسکن مهر در خیابان حر جنب بیمارستان شهدا با تلاش…