عاطفه ها

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان

خورنا /  ‘محمد رضا علیپور’: چهار هزار مورد از پایگاه ها در مدارس دایر می شود و ملزومات و امکانات مورد نیاز توسط کمیته امداد به مدارس اعزام شده است. وی افزود: ۵۰۰ پایگاه نیز توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) در اماکن، معابر، مساجد و مصلاها در نظر گرفته شده است. علیپور تصریح کرد: شماره حساب ۴۴۴۴ بانک ملی اهواز…