عاطفه رشنویی

خورنا: معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان گفت: شهر شوش در شرایط کنونی دارای حریم مصوب است و این حریم در آینده بسیار نزدیک ابلاغ می‌شود. عاطفه رشنویی اظهار کرد: شهر شوش دارای سابقه بسیار طولانی است و در شرایط کنونی نیز این شهر دارای حریم مصوب است. وی افزود: از مرداد سال 1392 جلسات متعددی…