عارف متشکریم

خورنا: همزمان با سفر روحانی به شیراز، «شعار عارف متشکریم» در ورزشگاه شهید دستغیب این شهر طنین‌انداز شد. به گزارش فارس، حسن روحانی با دو ساعت تاخیر و در حالی که طرفدارانش به خاطر معطل ماندن بسیار خسته شده بودند، لحظاتی مانده به اذان مغرب امروز وارد ورزشگاه شهید آیت‌الله دستغیب شیراز شد.تعدادی از…