عادل نوروزیان مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان

خورنا – مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان گفت: برخی اظهارنظرها در خصوص شهدای مدافع حرم که در رسانه های بیگانه مطرح و توسط عوامل داخلی آنها بومی سازی و در فضای مجازی بازنشر داده می شود کاملاً مغرضانه، هدفمند و همراستا با اهداف دستگاه تبلیغاتی دشمن می باشند. به گزارش بسیج رسانه خوزستان، عادل نوروزیان مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان…
خورنا – عادل نوروزیان مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان در گفت و گو با خورنا اظهار داشت: کاملاً واضح است که نامگذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری بر اساس اولویت های کشور و بسیار حساب شده و دقیق صورت می گیرد. وی افزود: بر این اساس چنانچه منظور رهبر معظم انقلاب از نامگذاری امسال پرداختن تئوریک به مبحث اقتصاد…