ظروف پلیمری و مسمومیت های غذایی

خورنا: دوره آموزشی آشنایی با ظروف پلیمری و مسمومیت های غذایی برای 50 نفر از کارشناسان بهداشت مدارس استان خوزستان در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد. به گزارش خورنا از اهواز، سیمین فقهی مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی این دانشگاه منظور از برگزاری این دوره را ارتقای…