ظرفیت و پتانسیل ورزش اندیمشک

ورزش

در نشست شورای ورزش اندیمشک مطرح شد

خورنا – به گزارش خورنا از اندیمشک، پیمان جهانگیری ظهر امروز در نشست شورای ورزش اندیمشک با بیان این که، رشد ورزش و شاخص…