ظرفیت سدهای اندیمشک

فرماندار اندیمشک:

خورنا – فرماندار اندیمشک گفت: از ظرفیت پشت سد های اندیمشک در توسعه بستر گردشگری و افزایش فرصت های شغلی استفاده می شود.   به گزارش خورنا  از اندیمشک، حمیدرضا گودرزی در نشست مشترک مسئولین محلی اندیمشک با وزیر نیرو در…