ظرفبت

نماینده مردم شادگان در مجلس شواری اسلامی

خورنا  :  نماینده مردم شادگان در مجلس شواری اسلامی گفت: سشادگان در گذشته مورد بی توجهی های فراوانی قرار گرفته و متناسب با سایر شهرهای کشور توسعه نیافته است به همین دلیل با تلاش دولت این شهرستان باید از محرومیت ها رها شود. عبدالله تمیمی در مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان شادگان اظهار کرد: فرماندار جدید باید…