طی مراسمی در جشن نیمه شعبان: از افتخار آفرینان کشتی اندیمشک تجلیل می شود.

12
خورنا : امین پاپی سرپرست هیئت کشتی اندیمشک در گفتگو با اخبار کشتی اندیمشک گفت: ازقهرمانان کشتی اندیمشک سال های 92 و 93 که صاحب عناوینی در مسابقات آسیایی وجهانی شده اند تجلیل می شود. وی افزود : این برنامه…