طی مراسمی در جشن نیمه شعبان: از افتخار آفرینان کشتی اندیمشک تجلیل می شود.