طومار دعوت از محسن رضایی برای استانداری خوزستان

خورنا: در توضیح پویش دعوت از محسن رضایی جهت استانداری خوزستان آمده است: “با توجه به شرایط کنونی خوزستان و لزوم حضور یک شخصیت قوی ملی شما نیز به جمع دعوت کنندگان محسن رضایی و دولت برای انتصاب ایشان برای سمت استانداری خوزستان میباشید؟” علاقه مندان جهت امضای الکترونیکی این پویش میتوانند به این…