طولانی ترین ‏حمله هوایی دشمن علیه مناطق مسکونی در هشت سال جنگ تحمیلی

با محوریت برسی واقعه حمله هوایی چهار آذر سال ۶۵

خورنا – ساخت فیلم مستند اندیمشک در باران آتش با موضوع تشریح واقعه طولانی ترین بمباران هوایی ‏دشمن بعثی در جنگ تحمیلی در اندیمشک آغاز شد.‏ تهیه کننده این فیلم به ایرنا گفت:‏واقعه حمله هوایی چهار آذر سال ۶۵ یکی از مهمترین اتفاقات جنگ در شهرستان اندیمشک می باشد که در این حمله ‏ددمنشانه بیش از هزار نفر از رزمندگان…