طنز سیاسی

خورنا: روزنامه قانون نوشت: روز گذشته آماری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد 62 درصد اینترنت گردی در ایران بی‌هدف و غیراخلاقی است. نقدی که به این خبر وارد است، این است که ایرانی‌ها اینترنت‌گردی‌شان بی‌هدف و غیراخلاقی نیست، بلکه هدفمند و غیراخلاقی است. دیده‌ایم که می‌گوییم.  دوستی را دیدیم که برای…
خورنا: سید محمد خاتمی: زمان غروب است اما من صبح را دوست دارم. در همین راستا: آیت الله هاشمی: زمان غروب است یا صبح؟ نمی دانم. هر چه مصلحت باشد. احمدی نژاد: زمان غروب است اما من شب را دوست دارم، چون کسی نمی بیند آدم چکار می کند.