طنز اجتماعی

خورنا: روزنامه قانون نوشت: روز گذشته آماری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد 62 درصد اینترنت گردی در ایران بی‌هدف و غیراخلاقی است. نقدی که به این خبر وارد است، این است که ایرانی‌ها اینترنت‌گردی‌شان بی‌هدف و غیراخلاقی نیست، بلکه هدفمند و غیراخلاقی است. دیده‌ایم که می‌گوییم.  دوستی را دیدیم که برای…