طلبکاری کارگران شهرداری اهواز

خورنا: شهردار منطقه یک اهواز گفت: شهرداری منطقه یک بدهی به کارگران ندارد و این عده تنها به دلیل عدم پرداخت حقوق سنوات مقابل در شهرداری منطقه یک تجمع کردند. صبح امروز کارگران شهرداری منطقه یک اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دست‌مزدشان مقابل در شهرداری منطقه تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوقشان شدند.