طفای حریق، اسکان اضطراری، حمل مصدوم، حمایت حیاتی پایه و احیای قلبی ریوی، پناه‌گیری و تخلیه اضطراری، ارزیابی و کنترل علائم حیاتی، شکستگی و آتل‌بندی، خونریزی، پانسمان و بانداژ از