طغیان رودخانه جراحی در رامشیر

37
ستاد مدیریت بحران شهرستان رامشیر نسبت به طغیان رودخانه و آبگرفتگی معابر هشدار داد. به گزارش خورنا، صبح امروز ستاد مدیریت بحران شهرستان رامشیر با اشاره به احتمال بارش شدید باران…