طغیان رودخانه جراحی در رامشیر

ستاد مدیریت بحران شهرستان رامشیر نسبت به طغیان رودخانه و آبگرفتگی معابر هشدار داد. به گزارش خورنا، صبح امروز ستاد مدیریت بحران شهرستان رامشیر با اشاره به احتمال بارش شدید باران و طغیان رودخانه جراحی نسبت به آبگرفتگی معابر و خیابانها هشدار داد. حمید سیلاوی، فرماندار رامشیر بر…