طرح 800 هزار هکتاری رهبری

خورنا: اجرای طرح 800 هزار هکتاری احیای دشت های خوزستان به کندی پیش می رود. این طرح در سفر مقام معظم رهبری در سال 75 به استان خوزستان به تصویب رسید. در این مصوبه قرار است 550 هزار هکتار از دشت های خوزستان و ایلام احیا شوند که از این میزان 500 هزار هکتار در خوزستان و…