طرح 550 هکتاری رهبری

استاندار خوزستان

خورنا / استاندار خوزستان گفت: طبق پیش بینی های به عمل آمده در صورت اتمام طرح احیای اراضی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان، تا پایان سال برای ۱۰ هزار خوزستانی اشتغال ایجاد می شود. عبدالحسن مقتدایی شامگاه سه شنبه در کارگروه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی خوزستان اظهار کرد: مجموعه های درگیر برای تامین لوازم مصرفی خود در حین اجرای طرح،…