طرح 550 هزار هکتاری

خورنا طرح ۵۵۰ هزار هکتاری فرصت چشمگیری برای افزایش اشتغال و توسعه استان محسوب می شود که در کنار آن بیم هایی در رابطه با عملیات اجرایی آن وجود دارد. به گزارش خوزنیوز، در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری یا طرح مقام معظم رهبری که قبلا موسوم به طرح ۸۰۰هزار هکتاری بود، قرار شد با توجه به مرغوبیت و قابلیت کشت زمین…