طرح 550 هزار هکتاری

خورنا طرح ۵۵۰ هزار هکتاری فرصت چشمگیری برای افزایش اشتغال و توسعه استان محسوب می شود که در کنار آن بیم هایی در رابطه با عملیات اجرایی آن وجود دارد. به گزارش خوزنیوز، در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری یا طرح مقام…