طرح ۵۵۰ هزارهتکاری

انتقاد تند نماینده مردم اندیمشک از عدم اجرای طرح 550 هزار هکتاری

خورنا – صید عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در گفتگو با رهیاب پیرامون طرح ۵۵۰ هزار هکتاری اظهار کرد: متاسفانه دولت های مختلف این طرح را کامل انجام ندادند در همان زمان ما می توانستیم با هزینه بسیار کمتری این طرح را اجرا کنیم این طرح می توانست ۳۰۰هزار شغل ایجاد کند. وی افزود:در دولت های قبل اقداماتی انجام شده…