طرح پاشنه زاگرس

معاون اداره کل راه‌وشهرسازی استان خوزستان:

خورنا – مراد مهری، اظهار داشت: اجرای طرح پاشنه‌زاگرس، نیازمند ۱۰ هزار میلیاردریال اعتبار است و در صورت تامین اعتبار آن خوزستان به اصفهان متصل می‌شود. وی گفت: احداث طرح پاشنه زاگرس به عنوان اولین شهر استان از اندیمشک آغاز و پس از گذشت از دزفول از شهرهای سردشت، لالی و اندیکا، ایذه، دهدز عبور کرده و استان‌های خوزستان و…