طرح های عمرانی هفته دولت خوزستان

با هدف افتتاح پروژه های هفته دولت

خورنا – مسئول کمیته نظارت و کنترل پروژه های عمرانی هفته دولت در خوزستان گفت: برای افتتاح پروژه های هفته دولت در این استان از وزیر نیرو، نفت، و راه و شهرسازی برای بهره برداری از پروژه های این وزارت خانه ها دعوت به عمل آمده است. احمد سیاحی روز دوشنبه در نشست خبری ‘تشریح پروژه های عمرانی’ در محل…