طرح مردمی عزم ملی برای مطالبات رزمندگان و جنگ زدگان دفاع مقدس

خورنا: جمعی از بازماندگان و رزمندگان جنگ تحمیلی در صدد هستند تا با امضا طوماری  به احقاق حقوق متناسب برای این  گروه از بازماندگان جنگ تحمیلی  که تاکنون از مزایای قانونی لازم برخوردار نبوده اند، اقدام نمایند. هوشیار سلطانی فر، یکی از دست اندر کاران این طرح ملی در گفتگو با خورنا…