طرح متروی اهواز

خورنا – سرپرست جدید سازمان قطار شهری اهواز با اشاره به تعطیلی ۱۸ ماهه طرح متروی اهواز، گفت: برای راه اندازی مرحله نخست این طرح تا یک سال آینده، سه هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است. ابوالقاسم محبوبی دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد: طرح متروی اهواز به دلیل کمبود اعتبار و مشکلاتی که با پیمانکار وجود دارد ۱۸…