طرح فاضلاب رامهرمز

خورنا: شهردار رامهرمز گفت: پیمانکاران جز در طرح فاضلاب رامهرمز آنچنان که باید به خوبی به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. سیدعبدالحسین حسینی اظهار کرد: در بحث اجرای فاضلاب شهری، زیرساخت‌های شهری به‌هم ریخته شده و طولانی شدن طرح بیشترین فشار را بر مردم وارد کرده است. وی ادامه داد: متاسفانه مجری طرح فاضلاب 9 کیلومتر آسفالت عقب است و پیمانکاران…