طرح فاضلاب رامهرمز

37
خورنا: شهردار رامهرمز گفت: پیمانکاران جز در طرح فاضلاب رامهرمز آنچنان که باید به خوبی به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. سیدعبدالحسین حسینی اظهار کرد: در بحث اجرای فاضلاب شهری، زیرساخت‌های شهری به‌هم ریخته شده و طولانی شدن طرح بیشترین…