طرح جامع تفصیلی بهبهان

خورنا: شهردار بهبهان از اجرای طرح جامع تفصیلی در این شهر خبر داد. سیدصدرالله آقامیری امروز اظهار کرد: طرح جامع تفصیلی در راستای مقوله زیباسازی شهر بهبهان در دستور کار شورا و شهرداری قرار دارد و در نظر داریم با این حرکت دستی به سر و روی شهر بکشیم. وی اضافه کرد: این طرح کلی…