طرح جامع تفصیلی بهبهان

37
خورنا: شهردار بهبهان از اجرای طرح جامع تفصیلی در این شهر خبر داد. سیدصدرالله آقامیری امروز اظهار کرد: طرح جامع تفصیلی در راستای مقوله زیباسازی شهر بهبهان در دستور کار شورا و شهرداری قرار دارد و…