طرح توسعه خدمات بهداشتی اندیمشک

خورنا – سیما جمشیدی اظهار داشت: توجه به تأمین نیاز بهداشت اقشار محروم و کم بضاعت یک نیاز مهم در توسعه شاخص‌های سلامت و نیازهای حوزه بهداشت و درمان است. وی افزود: به همین جهت و با هدف تأمین…