طرح تفصیلی جدید شهر آبادان

خورنا: شهردار آبادان گفت: پس از گذشت چهار سال کار بازنگری و تصویب طرح تفصیلی جدید این شهر به انجام رسید. محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه ای که با حضور اعضای کمیسیون ماده پنج استان خوزستان شامل (معاون عمرانی استاندار، رئيس شورای اسلامی شهر آبادان، شهردار آبادان، رئیس سازمان گردشگری و ميراث فرهنگی استان،…