طرح تحول نظام سلامت کاهش

رئیس بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک؛

خورنا-رئیس بیمارستان امام علی( ع) اندیمشک گفت: با اجرای طرح نظام سلامت سهم پرداختی بیماران در ارایه خدمات درمانی کاهش یافته است.    به گزارش  خورنا از اندیمشک عبدالرضا شیخی با حضور در جمع خبرنگار ضمن تبیین اجرای طرح نظام سلامت در شهرستان، اظهار داشت: طرح تحول نظام سلامت  به عنوان مهمترین و شاخص ترین طرح درمانی و بهداشتی کشور، از…