طرح تبیل کشاورزی خوزستان

37
خورنا: مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور مجوز دو طرح تبدیلی در اهواز خبر داد. محمود حقیقت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دو طرح تبدیلی تهیه آرد جو و برنج کوبی با هدف افزایش…