طرح ارتقاء امنیت اجتماعی

خورنا: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با مخلان نظم و امنیت عمومی در دزفول آغاز شد. به گزارش ایرنا فرمانده انتظامی شهرستان دزفول روز دوشنبه گفت: در این طرح با مخلان نظم و امنیت عمومی ، اراذل و اوباش ، سارقین و فروشندگان مواد مخدر و افراد بد حجاب و نیز…