طرح احداث تونل زیرزمینی ماشین

خورنا: طرح احداث تونل زیرزمینی ماشین رو به منظور کاهش بار ترافیک هسته مرکزی شهر دزفول با حضور کارشناسان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بررسی شد. شهردار دزفول گفت:پروژه احداث تونل زیرمینی به منظور کاهش بار ترافیکی و تردد در هسته مرکزی شهر دزفول به عنوان یک راهکار توسط کارشناسان مورد بررسی قرار…