طرح ابتکاری کاشت نهال

خورنا – رئیس نهضت سواد آموزی اندیمشک از کاشت ۱۷۶ نهال بیاد شهدای نهضت سواد آموزی در هفته منابع طبیعی خبر داد. علی دوامی افزود : سازمان نهضت سوادآموزی کشور امسال همزمان با هفته منابع طبیعی طرح ابتکاری کاشت نهال…