طبیعی

مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان

خورنا  :  بعد از اجرای طرح بزرگ تحول نظام سلامت از نیمه اردیبهشت امسال تاکنون تعداد یک هزار و ۱۷۷ زایمان طبیعی رایگان در حوزه فعالیت شبکه بهداشت و درمان شادگان انجام شده است. وی در همین خصوص اضافه کرد: این تعداد زایمان طبیعی رایگان در حالی در شادگان انجام شد که آمار اعلام شده نسبت به همین بازه…