ضور زائران و مسافران راهیان نور در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان