ضعف جدی مدیریت در بهداشت و درمان صنعت نفت

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

خورنا: عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ضعف جدی مدیریت در بهداشت و درمان صنعت نفت گفت: وزاری نفت و بهداشت به وضعیت رقت‌بار بیمارستان‌های نفت هرچه سریع‌تر رسیدگی کنند. محمدسعید انصاری امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: وضعیت فعالیت بیمارستان‌های شرکت نفت در سراسر کشور نامناسب و رقت‌بار است و متاسفانه این…