ضرقامی در مورد سانسور محسن رضایی

37
خورنا: رییس سازمان صداوسیما گفت: ما از نامزدها می‌خواهیم که خودشان را برای مناظره‌ها آماده کنند چرا که سوالات دقیقی از نامزدها خواهیم پرسید. به گزارش ایسنا، سید عزت‌ الله ضرغامی پس از پایان…